ברוכים הבאים לסקר עמדות של מנהיגים פוליטיים
כל המידע בסקר זה ישמר תוך כדי הקפדה על כללי אנונימיות מלאה. הסקר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הסקר ייארך כ-5 דקות.

מה מידת הרצינות בה תענה על סקר זה?

אשתתף בסקר ברצינות
ברצוני לרפרף על הסקר בלבד
בכדי להתקדם לסקר נא לחץ על הכפתור מטה